اشتراک

هر دو شنبه بعد از پخش درامه از شما یک سوال میشود تا در مورد درامه نظر خود را ابراز دارید. همچنان در روز های جمعه بحث زنده ما در رادیو آزادی پخش میشود. در این بحث در مورد موضوع های مختلف در جامعه بحث صورت میګیرد. سوال های هفته و موضوع های بحث زنده را میتوانید در اینجا بخوانید.

قسمت شصت و یکم:

سوال این هفته: شنوده های عزیز! به نظر شما خواندن و گفتن قصه ها به اطفال چی فایده دارد؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت شصتم: 

سوال این هفته: به نظر شما مصارف و اخراجات زياد در عروسی چه مشکلاتی را سبب میشود؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت پنجاه و نهم:

سوال این هفته: شنونده های عزیز! چه کسانی در مال مربوط به مهر يک خانم متوفی حق دارند؟ بعد از وفات يک خانم، در مال مربوط به مهرش چه کسانی حق ميراث دارند؟ 

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت پنجاه و هشتم:

سوال این هفته: بزرگان قريه‌ اکرم‌ خان خوشحال اند که به يک بيوه‌ قريه شان حق داده شد که با رضايت و خوش خودش ازدواج کند. در قريه شما در قسمت ازدواج و نکاح بيوه‌ها چگونه برخورد و رفتاری صورت می‌گيرد؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت پنجاه و هفتم:

سوال این هفته: در قسمت گذشته‌ درامه شنيديد که حلیمه گفته بود اگر اکرم‌ خان نمی‌خواهد حلیمه در خانه تنها زندگی کند، پس او در خانه‌ برادرش – سلطان – زندگی خواهد کرد. چه فکر میکنيد اگر حلیمه با همين نيت به خانه برادرش رفته باشد آیا آینده خوب در انتظارش خواهد بود؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت پنجاه و ششم:

سوال این هفته: این حق حلیمه است که با رضایت خود ازدواج کند؛ به نظر شما در به دست آوردن اين حقش چه کسی  با حلیمه کمک کرده می‌تواند؟  

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت پنجاه و پنجم:

سوال این هفته: در درامه شنیدید که زرلشت از موضوع نکاح مادرش خبر شده. به نظر شما زرلشت به مادرش چی مشوره خواهد داد که نکاح بکند و یا خیر؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت پنجاه و چهارم:

سوال این هفته: شنونده های عزیز! در درامه شنیدید که ملک نواب وهمسرش تصمیم گرفته اند تا در باره عروسی اکرم خان و حلیمه با سلطان صحبت نمایند. شما چی فکر میکنید آیا این درست است که در این باره با برادر حلیمه صحبت شود و یا خیر؟ 

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت پنجاه و سوم:

سوال این هفته: شنونده های عزیز! اگر نواب خان میخواهد حلیمه با ایورش اکرم خان نکاح کند، به نظر شما ایا این فیصله درست است و یا نادرست؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت پنجاه و دوم: 

سوال این هفته: شنونده های عزیز! شما در درامه شنیدید که دلاور خان از یکی از مامورین دولتی تقاضای کار غیر قانونی را میکند. به فکر شما حفاظت از قانون تنها وظیفه مامورین دولتی است و یا مردم هم باید از قانون با خبر باشند و به قانون احترام کنند؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت پنجاه و یکم:

سوال این هفته: چه فکر می کنيد،آيا به خاطر ازدواج رضايت و نظر موافقت هردو طرف نکاح، يعنی رضايت زن و مرد ضرور است یا خیر؟

موضوع بحث زنده این هفته: 

قسمت پنجاهم:

سوال این هفته: شنونده های عزیز، قسمت پنجاهم درامه “یک قریه هزار صدا” خدمت تان تقدیم شد. اگر شما درامه را شنیده باشید شما نام همان کرکتری را که زياد خوش تان ميايد يا زياد بدتان مياید برای ما بگویید تا ما همان کرکتر را در برنامه زنده روز جمعه دعوت کنيم و شما از طریق تلیفون با ایشان صحبت کنيد.

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت چهل و نهم:

سوال این هفته:شنونده های عزیز!  به نظر شما آيا زنها می‌توانند در حل مشکلات که بعد از انتخابات به وجود آمده کمک کنند؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت چهل و هشتم:

سوال این هفته: اگر شما می‌خواهید که وکیل قریه تان به خاطر پیشرفت قریه تان کارهای را انجام بدهد، شما ضرورت های تان را چگونه تعيين می‌کنيد؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت چهل و هفتم:

سوال این هفته: شنونده های عزیز! اگر شما به یک کاندید رای نداده باشید و آن کاندید برنده شود، شما وی را به حیث رهبر خود قبول میکنید و یا خیر؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت چهل و ششم:

سوال این هفته: شنونده های عزیز! یک نفر از نامزدهای شوراهای ولايتی به کمک یک تعداد از بزرگان قریه فیصله کردند ضیاالدین که آوازه تقلب را به دروغ در قریه پخش کرده بود تا یک سال از موضوعات سیاسی دور باشد. آیا به نظر شما این فیصله درست است و ضیاالدین این فیصله را قبول خواهد کرد؟ 

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت چهل و پنجم:

سوال این هفته: شنونونده های عزیز! حالا که وقت  ثبت شکایات انتخاباتی  به پایان رسیده .چی فکر میکنین ؟ آيا برای مردم دو قریه‌ی درامه، روابط شان مهم است يا روشن ساختن تهمت‌ها و رسيدگی به آنها؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت چهل و چهارم:

سوال این هفته: شنونده های عزیز، مردم در منطقه شما به خاطر روشن ساختن شايعات و آوازه‌ها از حقايق از چه طريقه‌های استفاده می‌برند؟ و این کار چی فایده دارد؟

شنونده‌های عزيز، مردم در منطقه‌ی شما شايعات و پروپاگند را چگونه از حقايق تفکيک می‌نمايند؟ فايده‌ی اين کار چيست؟

 شنونده‌های عزيز، مردم در منطقه‌ی شما به خاطر روشن شدن آوازه‌ی ناحق از حقيقت چه می‌کنند؟ اين کار چه فايده دارد؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت چهل و سوم:

سوال این هفته: شنونده‌های عزيز، به نظر شما نشر شايعه‌ها و آوازه ها چه تأثيراتی در زندگی اجتماعی مردم دارد؟ به سه بهترين جواب تحفه داده و آنها را از طريق راديو به نشر می‌رسانيم.

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت چهل و دوم:

سوال این هفته: شنونده‌های عزیز، در روز رأی دهی چه چيزی دلچسب و جالب توجهی را مشاهده کرديد؟ چه چيزی را زياد پسنديديد، و چه چیزی برای تان تجربه‌ی نو بود؟ به سه بهترين قصه تحفه داده و آنها را از طريق راديو نشر خواهيم کرد.

قسمت چهل و یکم:

سوال این هفته: اگر سن  شما ۱۸ و یا بالاتر آن است برای اينکه بتوانيد رأی دهيد کدام اسناد را بايد با خود به مرکز رأی‌ دهی ببريد؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت چهلم:

سوال این هفته: شنونده های عزیز، شما نام 5 کاندید ریاست جمهوری را بگیرید و جایزه بدست بیاروید؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت سی و نهم:

سوال این هفته:  شنونده های عزیز ! تعداد کاندیدان شورای ولایتی ولایت تانرا  برای ما بگویدو اگر جواب درست دادید یک جایزه خو ب برایتان در نظر داریم.

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت سی و هشتم:

سوال این هفته: شنونده های عزیز، اگر شما به جای بی خبر باشید شما کدام کاندید را خوب میگویید و سخن اش را میشنویید؟ به یاد داشته باشید که کسی که درست جواب میدهد به او جایزه هم داریم. 

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت سی و هفتم:

سوال این هفته: بعد از شندین این  درامه، چی فکر میکنید که به چی قسم  کس باید  رای بدهید؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت سی و ششم:

سوال این هفته: آيا درست جورنشدن بند و خراب شدن آن نتيجۀ رأی دادن به شخص نادرست نيست؟ به نظر شما خراب شدن بند با رای رای‌ دهندگان در انتخابات ارتباط دارد و یا خیر؟ 

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت سی و پنجم:

سوال این هفته:

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت سی و چهارم:

سوال این هفته: دلاور خان از ذوالفقار جهت همکاری در کمپاین انتخاباتی به نفع هاشم خان دعوت نمود. به نظر شما ولی جان قبل از پذيرش يا رد پيشنهاد همکاری در کمپاين انتخاباتی بايد چه معلوماتی را در باره‌ی کانديدای که به نفع اش کمپاين صورت می‌گيرد بدست آورد؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت سی و سوم:

سوال این هفته: مشوره شما به جمیل چیست تا بتواند در بحث های سیاسی و کمپاین های انتخاباتی موفق باشد؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت سی و دوم: 

سوال این هفته: آيا فکر می کنيد که مردم قريه به خاطر اينکه تحفه های هاشم خان را پذيرفتند بايد به او رأی بدهند؟ اگر جواب شما بلی/مثبت است، چرا؟ و اگر جواب شما نخير/منفی است، بازهم چرا؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت سی و یکم:

سوال این هفته: به نظر شما چرا ولی جان در اين وقت دشوار دوباره به تيم فوتبال برگشته است؟

موضوع بحث زنده این هفته:

قسمت سی ام:

 سوال این هفته: شما چه فکر میکنید آیا هر فامیل به کسی رای دهد که بزرګ آن فامیل به وی رای میدهد و یا هر کس به خواست خود رای دهد؟  
موضوع بحث زنده این هفته: مهمان این برنامه محترم سید اعظم اقبال است. وی به حیث سخنگوی کمیسون انتخابات اجرای وظیفه نموده است و فعلا به حیث کارشناس تعلیمات مدنی کار میکند. این برنامه  روی این میچرخد که رای دادن به خوش رای دهنده باشد و یا به خوش فامیل وی. همچنان برنامه  راجع به این بحث میکند که بزرگان یک خانواده و پدران و برادران چطور میتوانند همرای خانمها در خانواده ایشان در انتخاب یک کاندید خوب کمک نمایند.
قسمت بیست و نهم:
سوال این هفته: شخص یا تیم کمپاین کننده باید کدام خصوصیات را داشته باشد؟
موضوع بحث زنده این هفته: مهمان این برنامه محترم فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یا انتخابات آزاد و عادلانه است. برنامه روی این میچرخد که یک کاندید خوب کدام خصوصیاتې را داشته باشد و اینکه در وخت انتخاب نمودن یک کاندید کدام نقاط را در نظر بگیریم و چگونه بتوانیم در باره اهداف و پروگرامهای یک کاندید خود را آشنا سازیم.
فسمت بیست و هشتم:
سوال این هفته: اگر يکی از اعضای تيم فوتبال ولی جان را ببينند، چه بايد به وی بگويند تا او را دوباره به بازی و بازگشت به تيم فوتبال تشويق نمايند؟
موضوع بحث زنده این هفته: مهمان این برنامه محترم ذکریا بارکزی، دایرکتر افغانستان دیموکراسی واچ است و برنامه سر این میچرخد که پروسه یی ثبت نام رای دهندګان کدام کامیابي ها و ناکامي ها را با خود داشت.
فسمت بیست و هفتم: 
سوال این هفته: آيا در انتخابات يک فرد حق دارد به جای يکی از اعضای خانواده يا دوست  خود رأی بدهد؟ چرا؟
موضوع بحث زنده این هفته: مهمان برنامه امروزی ما محترم ضیاالحق امر خیل ریس دارلانشای کمیسیون انتخابات بود، و برنامه مرکوز به پاسخ این سوالها بود، که اهمیت یک رای چیست یعنی چراباید هرکس به صندق رای بروند، مشروعیت انتخابات چیست، و الیکترول وایلنس چی را میګه.
قسمت بیست و ششم:
سوال این هفته: چه فکر می کنيد آيا نظر (رأی) دادن فقط حق عده ی محدودی است يا هر کسی می تواند در مورد آنچه که می بيند و می شنود اظهار نظر کند؟ چرا؟
موضوع بحث زنده این هفته: مهمان برنامه ی امروزی ما محترمه فتانه ګیلانی دایرکتر جامعه زنان هست، که درباره ی اهمیت سهم زنان در انتخابات صحبت میکنند، اینها در ای باره هم صحبتای دارند که زنها چطور میتواند که در انتخابات سهم دلخوای داشته باشند، و اګاهی عامه ی زنان درباره ی انتخابات برای سهم انها چقدر مهم هست.
قسمت بیست و پنجم:
سوال این هفته: شنونده های محترم چې فکر میکنید که کسانیکه خوده به شورای ولایتي کاندید میکنند کدام اوصاف باید داشته باشند؟

موضوع بحث زنده این هفته: موضوع ی برنامه ی امروزی اینست که کاندیدهای شورای ولایتی باید کدام مشخصات و قابلیتها را دارا باشند، مهمان برنامه ګوینده ی فیفا یا بنیاد انتخابات ازاد و عادلانه یا فیفا محترم فهیم نعیم است. برنامه بطور عموم درباره یې قابلیتهای کاندیدان و مسئولیت های شورای ولایتي صحبت میکند.
قسمت بیست و چهارم:
سوال این هفته: گل پری می خواهد خواندن و نوشتن را از زرلشت ياد بگيرد. چه فکر می کنيد، زرلشت چه قسم از خوشوی خود اجازه خواهد گرفت تا گل پری را درس بدهد؟

موضوع بحث زنده این هفته: موضوع برنامه ی امروزی ما خصوصیات و قابلیت های یک رهبر است، مهمان برنامه دایرکتر اداره مشاورین تحلیلګران محترم عبدالقیوم وفا است. برنامه به طور عمومی به ای می چرخد که یک رهبر باید کدام خصوصیات راداشته باشد.
قسمت بیست و سوم:
سوال این هفته: شونده های محترم: ګل پری از زرلشت حفه شد، زرلشت از کدام کلیمه و یا طریقه کار بګیرد که او را راضی بسازد؟
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع یې پروګرام امروزی ما نقش جوانان در جامعه است، و مهمان برنامه یک جوان فعال حبیب الله اکمل است که به طور عمومی درباره رول و نقش جوانان برای پشرفت جامعه، اهمیت لیدرشپ و رهبري در جوانان، و این که چطور جوانان میتواند خوب خودرا تنظیم کند، صحبت میکند.

 

قسمت بیست و دوم:
سوال این هفته: شنیدیم که جوانها در صدد تشکیل نمودن تیم فت بال هستند، به نظر شما جوانها به خاطر منظم ساختن فعالیتهای شان از کدام راه ها میتوانند استفاده بکنند؟
موضوع بحث زنده این هفته: مهمان برنامه امروزی ما استاد علوم اسلامي محترم ولی الله احمدزی هست، و بحث ما روی این موضوع است که نماز زنها در اسلام چی حکم دارد و چطور میتوانیم حالت خود ره، خود تغثر بدهیم، چراکه قران عظیم الشان میګوید که الله ج حالت قومی را تبدیل نمی کند که آنها حالت خودرا خود تغیر نه دهد.
قسمت بیست و یکم:
سوال این هفته: به نظر شما، اشتراک جوانان در سياست و فعاليت های سياسی کار خوب است يا خير؟ چرا؟
موضوع بحث زنده این هفته: مبارزه های مردمی و ضرورت های شان…این موضوع پروګرام امروزی ما ست، مهمان ما احمدالله ارچیوال است، که متخصص مبارزات مردمی میباشد. وی حالا مصروف ګرفتن دوکتورای خود هست. برنامه روی این میچرخد که چطور میتوانیم مبارزه های مردمی را به کامیابی برسانیم، و یک لیدر باید کدام خوبی ها راداشته باشد که مردم را به طرف ترقی و خوشحالی برساند.
قسمت بیستم:
سوال این هفته: شنیدم که از اثر اشتباه کریم خانه شان در گرفت، شما چی فکر میکنید که اگر از اطفال چنین اشتباهاتی سر بزند با آنها چگونه برخورد شود وچرا؟
موضوع بحث زنده این هفته: معلومات چطور بدست بیاریم، و چطور معلومات خود را درست کنیم؟ در این برنامه یک روانشناس محترم شریف الدین عظیمی مهمان ماست، و به ای صحبت میکند که چطور میتانیم معلومات خوب را بدست بیاریم، و پس معلومات دست اورده ی خود را درست و دقیق کنیم. در درامه یک کرکتر جمیل یک قصه ی طفولیت خود را میګوید که چطور او بخاطر کم علمی در باره ی مارګزیده ګی او یک دوست خوب را از دست داد، او ازو بدینسو به ای عقیده هستند که باید معلوماتی بدست بیاره که در زندګی ازی کار ګرفته بتواند.
قسمت نزدهم:
سوال این هفته: آیا شما هم داستان های مشابه ی  زرلشت  واکرام خان را شنیدید اگر چنین است این قصه ها را با ما شریک بسازید؟
موضوع بحث زنده این هفته: از طرف خانواده،پرورش خوب و روش محبت امېز در دوران طفولیت به شخصیت سازی طفل کدام اثرات میمانه؟
این موضوع پروګرام امروزی ماست، مهمان برنامه یک ممثل تکره ی درامه ی یک قریه و هزار صدا است ، که در درامه نه نام زرلشت رول بازی میکند. اسم اصلی زرلشت لیمه است، ولی او در برنامه به حیث لیمه نی بلکې به بحیث زرلشت ګپ میزند،بخاطریکه او در درامه به یک خواهر خوانده یی خود که ګل پری نام دارد، یک قصه ی طفولیت خوده میکرد که چطور پدرش اورا از غرق شدن در جوی اب، سلامت بیرون آورد، و اوره بسیاره به پرورش داده، و کلان کرد.
قسمت هژدهم:
سوال این هفته: در شش قسمت اخیر درامه تمثیل کدام ممثلین بیشتر خوش تان امد؟
موضوع بحث زنده این هفته: سندهای رسمی، عروفی،جعلی و تذویری کدامها اند؟ این موضوع بحث هفته است، و مهمان ما حقوق شناس آقای محمد نعیم لټون است ، اینها همرای اینکه به انواع اسناد ګپ میزنند این را هم می ګویند چګونه اسناد عروفی در محکمه ثبت شده می تواند.
قسمت هفدهم:
سوال این هفته: زرلشت به جمیل مشوره داد تا پیام بیادر دلاور به تمام مردم قریه برساند،چی فکر میکند که چی قسم مردم قریه این پیام به قومندان پولیس آنجا خواهد رساند؟
موضوع بحث زنده این هفته: ایا مردم می توانند در تحقیقات حقوقی رول بازی کنند، این موضوع بحث هفته است ، مهمان ما استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کابل استاد ظریف ستانکزی است،اینها این را روشن می سازد که تکنالوژی جدید مثلا پیام موبایل به حیث شواهد در محکمه پیش شده می تواند یا خیر؟.
قسمت شانزدهم: 
سوال این هفته: شما شنیدید که جمیل  سر مبایل بیادری دلاور شک داشت ، چی فکر میکنید که در این مبایل کدام گپ است که جمیل میتواند از آن استفاده کند؟
موضوع بحث زنده این هفته: ثبوت  و شواهدچیست؟ این  موضوع بحث زنده این هفته است ، مهمان ما داکتر نجیب الله صالح است که در پوهنتون ننګرهار استاد پوهنځی حقوق است، اینها همرای اینکه در دعوا های قانونی ثبوت، شواهد و مدارک را روشن می سازد ، در باره دفتر حقوق هم می ګوید.
قسمت پانزدهم:
سوال این هفته: سلطان به جمیل اطمیان داد  که از بزرگان وریش سفیدان قریه اجازه ساختن  برق را میگره، شما به سلطان مشوره میدهید که چگونه رضایت برگان قریه ره حاصل بکند؟
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع بحث حقوقی این هفته به رول شاهدین سخن می ګوید، مهمان برنامه عضو شبکه ی حقوق شناسان ثمر سیرت است ، برنامه بر علاوه این که در باره کار و کردار شاهدین معلومات میدهد ، بالای این هم ګپ میزند که چطور دعواهای خود را تا محکمه ببریم.
 قسمت چهاردهم:
سوال این هفته: در بخش گذشته این درامه شنیده بودیم مسافر برای برادر خود سعید گفت که اکرام خان به خاطر گفتن حق به ولسوالی بیاورد، شما چی فکر میکنید که سعید از اکرام به کدام الفاظ این خواهش بکند؟
موضوع بحث زنده این هفته: بحث این هفته ما بیشتر به این می چرخد که وظیفه و رول دفتر حقوق چیست؟، مهمان ما عضو شبکه ی حقوق شناسان آقای عبدالبصیر حقیار است، برنامه زیاتر بالای رول و وظیفه ی دفتر حقوق می باشد اما بعض موضوعات سریال را هم در بر می ګیرد، مثلا رول جوانان در جامعه، حقوق و این که اینها چطور منظم شده می توانند.
 قسمت سیزدهم:
سوال این هفته: قسمیکه در چند بخش این درآمه  شنیدید جوانان به اتفاق هم مشکل  آب قریه  را حل کردند، شما چی فکر میکند که کدام راه وجود دارد تا جوانان را منظم ومتحد بسازد؟
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع بحث زنده این هفته: حقوق کسانی که تحت پرس وبال هستند، مهمان کارشناس ما محمد نعیم لټون است، اینها می ګوید که مردم زیر نظار پولیس حق وکیل مدافع را دارند، هیچکس نمی تواند که به زور از ایشان تصدیق بالای جرمها بګیرند، و هیچکس حق رنجاندن اینها را ندارد.
قسمت دوازدهم:
سوال این هفته: در شش قسمت اخير درامه تمثيل کدام ممثل بيشتر خوشتان آمد؟
موضوع بحث زنده این هفته: مهمان بحث زنده این هفته اجمل هودمن است که کارشناس قانون و حقوق مدنی است، اینها رد رابطه با حقوق زندانیها و کسانی که برای پرس و بال بازداشت شده اند ګپ میزنند، و این را بیان می کند که همه ګرفتار شده ګان در برابر قانون یکسان هستند.
قسمت یازدهم:
سوال این هفته: دلاور بالای بچه ها تأکيد می کند که فيصله جرگه ره به مسافر بقبولاند. شما چه فکر می کنيد که جميل بايد با استفاده از کدام کلمات به دلاور جواب بته؟
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع بحث زنده این هفته: چګونه می توانیم فیصله های نظام غیر رسمی عدالتی را در محکمه ها ثبت نمایم؟، مهمان برنامه حقوقپوه جوان آقای احسان الله حکمت می باشد، اینها به این هم می پردازد که چطور فیصله های جرګه خوبتر شده می تواند، و همچنان را رابطه با سهم جوانان در جامعه هم ګپ میزنند.
 قسمت دهم:
سوال این هفته:  شما چی فکر میکنید که مسافر به کدام طریقه به دلاور خواهد فهماند که وی را فردا به ولسوالی خواسته است؟
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع بحث زنده این هفته در رابطه با اهمیت دفتر حقوق در سیستم قضایی است، که اینها چګونه فیصله می کنند و هم در باره ی مصالحه معلومات می دهد، و از دفتر حقوق چطور می توانیم به محکمه برویم، مهمان برنامه عبدالستار سعادت است.
قسمت نهم:
سوال این هفته: مسافر و دلاور فیصله جرگه را قبول نکدن، به نظر شما کدام راه دگه وجود داره که مسافر با استفاده از ان حقه خوده بدست بیاره؟
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع این بحث زنده در راربطه با فیصله های جرګه است، مهمان در این برنامه ریست جامعه تغیر و سمون جوانان  آقای سنګر امیرزاده است، که بر علاوه فیصله های جرګه در رابطه به فواید سهم جوانان هم سخن می ګوید، و این را هم روشن می سازد که فیصله های جرګه چطور خوبتر شده می تواند.
قسمت هشتم:
سوال این هفته: زرلشت و دخترای قریه همرای شفیقه دادوگرفت خود را قطع کرده اند. شفیقه با استفاده از کدام کلمات میتواند شوهر خود – دلاور خان – را آماده کند تا اوه (آب را) به قریه راه بته؟
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع این بحث زنده بیشتر به مسایل مربوط به نظام عدالتی ی غیر رسمی اختصاص داده شده، و بعض از فیصله های کرکترهای سریال را هم تحقیق می کند و به این مسله فکر می کند که چطور انصاف به دست بیاوریم و جنګها را صلح آمیزانه حل نمایم، مهمان برنامه آقای فریدالله پښتون است که یک عضو جوان و فعال جامعه مدنی است.
قسمت هفتم: 
سوال این هفته: اگر مسافر بخواهد که مشکل زمینش را از طریق جرگه حل و فصل نماید، به نظر شما بهتر است موسفیدان و بزرگان قريه با کدام الفاظ دلاورخان را به جرگه آماده بسازد؟
موضوع بحث زنده این هفته: این بحث زنده از این می ګوید که چګونه جنجال های خود را تا محکمه های رسمی برسانیم، و مهمان برنامه آګاه حقوق و مسایل سیاسی محترم عبدالستار سعادت است ، و بیشتر به این می پردازد که چطور جنجال خود را تا محکمه رسمی برسانیم ، و چګونه می توانیم جنجال های خود را به راهای صلح آمیز حل نمایم.
قسمت ششم:
سوال این هفته: در شش قسط گذشته ی درامه کدام نکات مورد پسند شما واقع شد، و می خواهيد کدام ممثل به ستديو تشريف بياورد تا با شما از طريق راديو صحبت مستقيم داشته باشد؟
موضوع بحث زنده این هفته: این برنامه بعد از تکمیل شدن قصه اول جور شد، و به خواست شنونده ګان خدایداد انتخاب شد ، چرا که از شنوندګان تقاضا شده بود که اګر می خواهد همرای یکی از کرکتر ها ګپ بزنند پس صدای خود را در ماشین ثبت کننده صدا ثبت کنند، اینها خدایداد رت انتخاب کردند، و ما هم برای ایشان اوردیم و اینها همرای خدایداد ګپ های خود را شریک کردند، و همچنان از استاد پوهنځی شریعیات هم پرسیدیم که خواستهای نامشروع مادرها، پدرها ، شوهر و یا دیګر بزرګها باید پزیرفته شود یا خیر؟
قسمت پنجم: 
سوال این هفته: به نظر شما وقتی زرلشت خبر شود که اکرم خان جميل را مورد حمله قرار داده است چه حالتی خواهد داشت؟ کدام کلمات بر زبانش جاری خواهد شد؟
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع این پروګرام که  به کومک تلفون کردن مردم جور شده این است ، رول جوانان در جامعه و حق مالکیت زنها، مهمان در این برنامه انجینر مطیع الله خروتی است ، زیاتر به راهای سخن می ګوید که به واسطه آن جنګها را حل کرده می توانیم.
قسمت چهارم: 
سوال این هفته: اکرم خان به پسر خود خداداد گفت که در کشتن جميل با او همدست شود در غير آن وی را از جايداد محروم می سازد. شما چه فکر می کنيد که خداداد در جواب به پدر خود از کدام کلمات استفاده کند بهتر خواهد بود؟
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع این بحث زنده بیشتر به جامعه و رول جوانان در  حل ساختن جنګها می چرخد، مهمان برنامه یک ژورنا لست جوان فهیم کریم است که مدیر مسول یک مجله به نام انسان است.
قسمت سوم:
سوال این هفته: اگر زرلشت برای حل نمودن اين نزاع با خداداد ببيند به او چه بگويد تا او را پشتيبان خود بسازد؟
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع این بحث زنده حق مالکیت برای زنها است، و این که به غیر از اجازه قانون کس نمی تواند در داریی کسی مداخله نماید، مهمان  برنامه آقای صبغت الله تمیم است که ریس اتحادیه پوهانهای رشته حقوق است.
قسمت دوم:
سوال این هفته: اکرم خان از خبر نامزد شدن زرلشت و جميل بی حد قهر شد. اگر جميل با اکرم خان روبرو شود با گفتن کدام آيت، حديث، و يا ضرب المثل او را خونسرد سازد؟ (سلطان در مورد آينده زرلشت و جميل نگران بود و به همين لحاظ عجله کرده فير هوايی نمود تا از اين طريق نامزدی آنها را اعلان کند. به نظر شما آيا اين کار سلطان درست بود يا خير؟)
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع این بحث زنده زیاتر به مسایل ازدواج می چرخد،مهمان برنامه استاد پوهنځي شریعیات پوهنتون کابل استاد داکتر فضل رحمان بصیرت است، و به این موضوع سخن می ګوید که زنها و مردها از نظر اسلام و قانون چګونه همسر زندګی را انتخاب کنند.
قسمت اول:
سوال این هفته: اگر زرلشت ازصحبت هاجره با مادرش خبرشود، عکس العمل اش را با بيان کلمات، شعر و يا ضرب المثل نشان خواهد داد [ جوابش چی خواهد بود]؟ (اکرم خان نهالهای را که زرلشت در باغ خود شانده بود از بيخ و بن کشيد و زرلشت را از جور کردن باغ منع کرد. به نظر شما آيا راهی وجود دارد که زرلشت با استفاده از آن در ساختن باغ مؤفق شود؟)
موضوع بحث زنده این هفته: موضوع این بحث زنده حق زنان در میراث است، مهمان برنامه استاد پوهنځی شریعیات استاد عبدالبدیع سیاد است، و زیاتر در رابطه با اندازه میراث زنان می پرادازند،و زنان مثل یک عده مردم فکر میکنند میراث نمی ماند بلکه انسان هستند و حقوق خود را دارند.