قسمت پنجاه و دوم (Episode 52)

درصحنه‌ی اول قسمت پنجاه ودوم درامه “یک قریه، هزار صدا” می‌شنویم که زرلشت از طریق مادرش اطلاع می‌یابد که گل پری با وی رویه درست نکرده است. در صحنه‌ی دوم درامه نواب خان و دلاورخان به این تلاش استند تا اکرم خان را به عروسی دوباره راضی بسازند. در صحنه‌ی دوم  زرلشت در صنف سواد آموزی برای زنان در باره نفقه معلومات می‌دهد. در آخر صحنه از گل پری گله هم می‌کند و در صحنه چهارم دلاور خان کوشش می‌کند تا از راه غیر قانونی جمیل را شامل وظیفه نماید.