قسمت چهل و سوم (Episode 43)

در صحنه‌ی اول: خانم‌های قریه شنیده‌اند که هاشم‌خان در قریه‌ی بالا صندوق‌های برگه‌های رأی‌دهی را تبدیل کرده است، و در مورد اين مطلب باهم صحبت می‌کنند، ولی شفیقه از اين گپ آزرده می‌شود.

صحنه‌ی دوم: جمیل و دیگر جوانان در مورد اين‌که شاید طرفداران هاشم‌خان صندوق‌های برگه‌های رأی را تبدیل کرده باشند به تشويش اند و می‌خواهند دست به کار شوند. خداداد پيشنهاد می‌کند قبل از هر کاری با دلاور‌خان صحبت کنند.

صحنه‌ی سوم: جمیل با یک تعداد از جوانان به خانه دلاورخان می‌روند و راجع به جابجا شدن صندوق‌های برگه‌های رأی‌دهی با او صحبت می‌کنند، اما دلاورخان می‌گويد که او چنين کاری نکرده است و در ضمن بر جمیل و دوستانش قهر می‌شود زيرا آنها به قول وی عمداً اينگونه پروپاگند و شايعه پراکنی می‌کنند.

صحنه‌ی چهارم: جمیل و دیگر دوستانش به قریه بالا می‌روند و در باره‌ی جابجا شدن صندوق‌های برگه‌های رأی دهی با ذوالفقار و دیگران صحبت می‌کنند، اما آنها از این موضوع بی خبر اند و تصميم می‌گيرند جهت معلوم نمودن واقعيت با سعید مشوره کنند.